Ake Auktioner
ATT SÄLJA PÅ AUKTION
Mindre poster och enstaka föremål.

Godsinlämning, stängt under Juni-September.

Allt gods mottages och godkännes för försäljning av personalen. Av utrymmesskäl och hanteringsmässiga skäl kastar vi bort överblivet och osålt gods. Ingen återtagning.

Försäljningsprovision 25% + 30kr/rop

Administrationsavgift 50kr/ redovisningstillfälle.

Dödsbon och hela hem.
Dödsbon och hem hämtas.

Hämtavgift 1000kr/lass inom tätorten. 2000kr/lass inom 60km.